Pendekatan Kami

PENDEKATAN & GERAK KERJA KAMI

PENDEKATAN KUASA

Dalam memperjuangkan keadilan alam sekitar

KUASA mengambil pelbagai cara pendekatan yang berbeza bagi memperjuangkan nasib alam sekitar kita yang tercinta. Dengan menjadikan pendidikan & pembinaan manusiawi sebagai tunjang perjuangan kami, antara pendekatan yang diambil oleh kami untuk menyantuni golonga berkepentingan samada masyarakat awam mahupun birokrat, termasuklah mengadakan aktiviti:

 

 • LATIHAN DAN PENDIDIKAN
 • KONSERVASI BIODIVERSITI
 • PENYELIDIKAN
 • PERTANIAN ORGANIK/LESTARI
 • MESYUARAT, DIALOG & ADVOKASI DASAR & POLISI HIJAU
 • TINJAUAN ISU, KONFLIK & KAJIAN LAPANGAN
 • EKO-SUKARELAWANAN
 • KEMBARA ALAM
 • PENGHAKUPAYAAN (EMPOWERMENT) KOMUNITI
 • KITAR SEMULA
 • KEM ALAM SEKITAR
 • FORUM & SEMINAR
 • KEM SOLIDARITI & EKSPEDISI
 • KEMPEN KESEDARAN AWAM & KEMPEN ISU
 • PAMERAN & GALERI ALAM SEKITAR
 • TAYANGAN FILEM
 • AKSI & SOLIDARITI
 • PENULISAN & KARYA SENI
 • RANGKAIAN KERJASAMA DENGAN AGENSI KERAJAAN, SWASTA, NGO & ANTARABANGSA

Hak Cipta Terpelihara @ KUASA 2017

HUBUNGI KAMI

+6 019-965 1315

+6 017-887 1887

BERDAFTAR SEBAGAI

 

Kumpulan Aktivis Sahabat Alam - KUASA, berdaftar sebagai Persatuan Aktivis Sahabat Alam [PPM-033-08-14112012] di bawah Pendaftar Pertubuhan Malaysia (ROS)